Отдел по образованию Пружанского райисполкома
Книга Беларуси XIV-XVIII веков
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Яндекс.Метрика

Кружки

«Фальклорна-драматычнае” аб’яднанне па інтарэсах

“Фальклорна-драматычнае” аб’яднанне па інтарэсах    працуе ў  Слабадской сярэдняй школе не першы год. Яго ўдзельнікамі   з’яўляюцца вучні  9-11 класаў.

У час заняткаў  навучэнцы знаёмяцца з фальклорам беларускага народа, з сатырычнымі творамі беларускіх пісьменнікаў і з творчымі здабыткамі нацыянальных тэатраў.

Работа аб’яднання спрыяе адраджэнню абрадавай культуры беларускага народа, развіццю   цікавасці  да  беларускага літаратурнага слова, садзейнічае  патрыятычнаму, ідэалагічнаму, эстэтычнаму і маральна-этычнаму выхаваннгю вучняў, развіццю іх творчага  патэнцыялу і маналагічнага маўлення, павышае  цікавасць да ўрокаў беларускай мовы і літаратуры.

Дзейнасць аб’яднання  накіравана на развіццё творчых здольнасцей вучняў і заклікана задаволіць іх інтарэсы, бо заснавана на парынцыпах добраахвотнасці. Вучань займаецца тым, што яго прываблівае, што найбольш падабаецца.

У аснове заняткаў   ляжыць самадзейнасць вучняў, таму тут найбольш ярка выяўляюцца асоба школьніка, яго інтарэсы, схільнасці, яго ўнутраны свет, маральныя і эстэтычныя мдэалы.

Тэатр вельмі звязаны з літаратурай, бо ў час спектакля вучань прагавовае мастацкі тэкст. А наша  аб’яднанне  “пайшло ” далей у тым плане, што юныя артысты, акрамя прамаўлення тэксту, вымушаны “прапусціць праз сябе” з дапамогай мімікі, жэстаў, рухаў тое, чым жыве сцэнічны герой. Яны могуць або павінны плакаць, смяяцца, радавацца, перажываць, адчуваць тую асобу, якую іграюць. Зыходзячы з гэтага, школьнае аб’яднанне  ставіць сваёй мэтай фарміраванне асобы творчай, з дэмакратычным і гуманістычным светапоглядам, маральна трывалай, эмацыянальна чулай, з глыбока этычнай, эстэтычнай, моўнай культурай, здольнай пераадолець псіхалагісны бар’ер і трымацца ўпэшнена і свабодна перад вялікай аўдыторыяй.

Вучні маюць магчымасць прадэманстраваць свае творчыя здольнасці перад вучнямі і настаўнікамі нашай школы, а таксама перад сваімі бацькамі: творчыя справаздачы  работы фальклорна-драматычнага  аб’яднання па інтарэсах на бацькоўскім сходзе  стала добрай традыцыяй.

У мінулым навучальным годзе на суд гледачоў былі прадстаўлены “Вячоркі”.

Работа нашага аб’яднання працягваецца. Зараз мы рыхтуем новыя    “Вячоркі”. Гледачы пачуюць не толькі трапнае беларускае слова, але і цудоўныя народныя песні.

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ НА I ПОЛУГОДИЕ 2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА

День недели Название объединения по интересам класс время     проведения руководитель
ПОНЕДЕЛЬНИК

 

ОПИ «ШКОЛА МЯЧА» 2-5 13.55-14.40 ДОНЦОВ Е.В.
ОПИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 5 14.50-15.35 ХВОСТОВА Л.И.
КЛУБ «ЮНИОР» 6-8 16.00-16.45 ДОНЦОВ Е.В.
КЛУБ «ЮНИОР» 9-11 16.45-17.30 ДОНЦОВ Е.В.
ВТОРНИК ОПИ «ФОЛЬКОРНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ» 8-11 18.00-19.30

 

ГРИШКЕВИЧ Е.А.
ОПИ «ФОЛЬКЛОРНО-ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 8-11 18.00-19.30

 

КЕМЕЖ Г.Ф.
СРЕДА  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (ДЮСШ-1) 2-11 15.00-17.25

 

ПУЗАНОВА А.В.

 

ЧЕТВЕРГ КЛУБ «ЮНИОР» 6-8 16.00-16.45 ДОНЦОВ Е.В.
КЛУБ «ЮНИОР» 9-11 16.45-17.30 ДОНЦОВ Е.В.
ПЯТНИЦА ОПИ  «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 1 12.50-13.35 КИСЕЛЕВИЧ Т.Н.
ОПИ «ШКОЛА МЯЧА» 2-5 13.55-14.40 ДОНЦОВ Е.В.
КЛУБ «ЮНИОР» 6-8 16.00-16.45 ДОНЦОВ Е.В.
КЛУБ «ЮНИОР» 9-11 16.45-17.30 ДОНЦОВ Е.В.
СУББОТА ОПИ «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 3-11 09.00-10.30 КЕМЕЖ Г.Ф.
ОПИ «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ»   10.00-10.45 БОНДАРЬ С.А.
ОПИ «ЮНКОР» 6-10 11.00-11.45 МОСКАЛИК И.М.
КЛУБ «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 9-11 11.45-12.30 ДОНЦОВ Е.В.
ОПИ «ЮИД» 6-8 12.40-13.25 ДОНЦОВ Е.В.
ОПИ «ЮНЫЙ СТРЕЛОК» 6-8 13.35-14.20 ДОНЦОВ Е.В.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (ДЮСШ-1) 2-11 13.30-15.55 ПУЗАНОВА А.В.

 

 

Побывали в гостях у сказки

24 мая в актовом зале нашего учреждения образования состоялся настоящий сказочный праздник, который объединил учителей, учащихся и родителей начальных классов. Первоклассники, участники ОПИ «В гостях у сказки», под руководством Чмак И.С. предложили собравшимся учителям, друзьям по начальной школе и родителям свое отчетное выступление: инсценированное представление по мотивам сказки. На сцене как будто ожили герои сказки. Артистизм маленьких актеров впечатлил всех присутствующих. Ребята 1-го класса не только великолепно играли, но и освоили литературный текст очень большого объема. Костюмы и декорации, присутствовавшие на сцене, сделали сказочный спектакль еще более ярким и запоминающимся.

Выступление участников ОПИ «В гостях у сказки» наглядно продемонстрировало, как через удачно выбранные формы внеклассной работы можно приобщить младших школьников к литературе и театру, развить их творческие способности и артистизм.

Беларускiя вячоркi

15 мая состоялся отчетный концерт участников ОПИ «Фольклорно-драматический». Перед родителями выступили участники объединения с литературно-музыкальной постановкой на основе белорусского фольклора. Ее подготовила с учащимися руководитель ОПИ Гришкевич Е.А. Выступление учащихся вызвало много положительных эмоций у собравшихся родителей, став наглядным примером приобщения детей к культурному и полезному досугу.

В гостях у сказки

Со второго полугодья 2017/18 учебного года в Слободской СШ работает объединение по интересам «В гостях у сказки». Основной целью объединения является развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста средствами театрализованной деятельности, воспитание думающего, любящего и активного человека.
Занятия кружка помогают развивать фантазию, воображение, память, учат передавать различные эмоциональные состояния, способствуют формированию связной речи учащихся. На занятиях дети знакомятся с историей и развитием театрального искусства, расширяют представления о театральных профессиях.
Как известно, основное место в жизни детей занимают сказки. Симпатии ребят всегда на стороне тех героев, которые любят труд, сочувствуют попавшим в беду, искренне преданны своим друзьям. Сказка закладывает фундамент нравственных ценностей, дарит эмоциональные впечатления. В настоящее время кружковцы работают над постановкой пьесы-сказки «Заюшкина избушка».

Приглашает кружок «Праздники в школе»

Кружок «Праздники в школе», который работает в нашем учреждении образования, предлагает учащимся 1-11 классов проявить свои музыкальные таланты и развить свои вокальные и танцевальные способности.

Кружок приобщает учащихся к музыкальной культуре, формирует у них первоначальные навыки сценического мастерства. Ребята, посещающие кружок, поют соло, дуэтом, в трио и ансамблях. Во время выступлений у учащихся есть возможность использовать как живой музыкальный аккомпанемент аккордеона, так и фонограммы. Своеобразными показательными выступлениями чтецов кружка обычно становятся школьные праздники и мероприятия, торжественные линейки, районный музыкальный конкурс «Здравствуй, мир», спектакли драмкружка, общешкольные родительские собрания.

Кружок «Праздник в школе» воспитывает в наших ребятах музыкальную культуру, формирует сценическое мастерство, развивает самые разнообразные музыкальные таланты, приобщает учащихся к истории народного и классического искусства.

Спортивно-патриотический клуб «Защитник Отечества»

Юношей 8-11 класса, приглашаем заниматься в спортивно- патриотическом клубе «Защитник Отечества»!

  1. Психологическая, спортивно- прикладная, стрелковая подготовка к воинской службе.

      2. Подготовка к сдаче нормативов многоборья «Защитник Отечества».

Физкультурно-оздоровительный клуб «Юниор»

Учащихся 5-11 классов приглашаем для занятий в физкультурно- оздоровительный клуб «Юниор»

Гарантируем:

-индивидуальный подход;

— укрепление здоровья;

— освоение жизненно важных двигательных навыков;

— совершенствование основ спортивной техники избранных видов спорта.

Объединение по интересам «Школа мяча»

Кружок «Школа мяча» приглашает  учащихся 1-4 классов для занятий активной, игровой двигательной деятельностью! Занимаясь в объединении вы сможете:

— получить  необходимый  двигательный  режим;

— сформируете у себя  представления о здоровом образе жизни;

— выявите  физиологическую предрасположенность к тому или иному виду спорта.

 

“Фальклорна-драматычнае” аб’яднанне па інтарэсах

“Фальклорна-драматычнае” аб’яднанне па інтарэсах    працуе ў  Слабадской сярэдняй школе не першы год. Яго ўдзельнікамі   з’яўляюцца вучні  7-11 класаў.

У час заняткаў  навучэнцы знаёмяцца з фальклорам беларускага народа, з сатырычнымі творамі беларускіх пісьменнікаў і з творчымі здабыткамі нацыянальных тэатраў.

Работа аб’яднання спрыяе адраджэнню абрадавай культуры беларускага народа, развіццю   цікавасці  да  беларускага літаратурнага слова, садзейнічае  патрыятычнам, ідэалагічнаму, эстэтычнаму і маральна-этычнаму выхаванню вучняў, развіццю іх творчага  патэнцыялу і маналагічнага маўлення, павышае  цікавасць да ўрокаў беларускай мовы і літаратуры.

 Дзейнасць аб’яднання  накіравана на развіццё творчых здольнасцей вучняў і заклікана задаволіць іх інтарэсы, бо заснавана на парынцыпах добраахвотнасці. Вучань займаецца тым, што яго прываблівае, што найбольш падабаецца.

У аснове заняткаў   ляжыць самадзейнасць вучняў, таму тут найбольш ярка выяўляюцца асоба школьніка, яго інтарэсы, схільнасці, яго ўнутраны свет, маральныя і эстэтычныя мдэалы.

 Вучні маюць магчымасць прадэманстраваць свае творчыя здольнасці перад вучнямі і настаўнікамі нашай школы, а таксама перад сваімі бацькамі: творчыя справаздачы  работы фальклорна-драматычнага  аб’яднання па інтарэсах на бацькоўскім сходзе  стала добрай традыцыяй.

У мінулым навучальным годзе на суд гледачоў былі прадстаўлены “Вячоркі”.

Работа нашага аб’яднання працягваецца. Зараз мы рыхтуем новае тэатралізаванае прадстаўленне  «Беларускія вячоркі ў вясковай хаце”. Гледачы пачуюць не толькі трапнае беларускае слова, але і цудоўныя народныя песні.